Vigo Health sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti uzsāk klīnisko testēšanu

digital therapy solution

SIA “Vigo Health” sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU) uzsāk pirmā Latvijas digitālās terapijas risinājuma klīnisko testēšanu. 

Digitālās terapijas uzņēmums “Vigo Health” šodien paziņojis par jauna pētījuma uzsākšanu sadarbībā ar RSU, lai novērtētu klīnisko un aprūpes izmaksu efektivitāti, kas saistīta ar “Vigo” digitālās terapijas līdzekļa izmantošanu insulta seku pārvarēšanā. 

“Vigo Health” nodrošina attālināti pieejamus rehabilitācijas pakalpojumus, lai palīdzētu pārvarēt insulta radītās funkcionālās, kognitīvās un emocionālās sekas arī mājas apstākļos, izmantojot digitālās terapijas lietotni “Vigo”. Tā ir palīdzējusi atlabt jau vairāk nekā 100 cilvēkiem Latvijā, taču kā ikvienai medicīniskai intervencei, arī digitālām terapijām ir nepieciešams radīt apjomīgu pierādījumu bāzi par tās medicīnisko un ekonomisko efektivitāti. Tādēļ ir uzsākts “Vigo” digitālās terapijas risinājuma klīniskās testēšanas process. Tas ir sadalīts vairākos posmos. Šobrīd uzsākts pētījuma pirmais posms.

“Šis ir savā ziņā vēsturisks brīdis, jo pirmo reizi Latvijā veic pētījumu par digitālās terapijas risinājumu, kurš turklāt ir arī Latvijā radīts. RSU ar SIA “Vigo Health” ir ilgstošas partnerattiecības pētījumu jomā, jo RSU ir lieliski speciālisti un infrastruktūra pētījumu veikšanai,” komentē neiroķirurgs Dr. Jānis Šlēziņš. 

Pētījuma gaitā plānots noskaidrot insulta rehabilitācijas speciālistu prasības, lietojot digitālās rehabilitācijas ierīci, veikt pilotpētījumu un nejaušinātu (randomizētu) kontrolētu pētījumu. Pētījuma mērķis – iegūt pierādījumus par Vigo efektivitāti insulta rehabilitācijā, kā arī papildus informāciju, kas palīdzētu turpināt attīstīt produktu. 

Mūsdienās lielākajai daļai pasaules iedzīvotāju nav viegli pieejama apmierinoša līmeņa medicīniskā aprūpe, un šo cilvēku skaits arvien pieaug, tajā skaitā arī turīgajās valstīs. Šo procesu sekmē tādas globālās tendences kā:

·      pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums;

·      dzīves ilguma pieaugums;

·      hronisko saslimšanu gadījumu skaita pieaugums;

·      ārstniecības kvalitātes standarta paaugstināšanās;

·      arvien pieaugošais cilvēkresursu trūkums medicīnā;

·      medicīnas izmaksu nepārtraukts pieaugums;

·     esošo medicīnas resursu aizņemtība ar pandēmijām (Covid-19, SARS, Ebola, H1N1 u.c.).

Ņemot vērā šīs tendences, veselības aprūpes organizētāji un apmaksātāji arvien meklē veidus, kā padarīt veselības aprūpi efektīvāku, lētāku un pieejamāku. Saprotams, ka ar esošo veselības aprūpes organizāciju, kas pamatā balstās uz cilvēku – speciālistu darbu, to panākt nav iespējams. Līdz ar to uzmanība arvien vairāk tiek pievērsta tehnoloģijām, kas uzlabo  kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību, tādējādi atvieglo speciālistu darbu un ļau viņiem fokusēties uz komplicētāku pacientu ārstēšanu.

Viens no vairākiem virzieniem, uz ko tiek liktas cerības, ir tā saucamā digitālā terapija (Digital Therapeutics – DTx) jeb programmatūra kā medicīnas ierīces (Software as a medical device – SaMD).

Digitālā terapija ir “digitālās veselības apakškopa, uz pierādījumiem balstīta terapeitiska iejaukšanās, ko vada augstas kvalitātes programmatūras, lai novērstu, pārvaldītu vai ārstētu medicīniskus traucējumus vai slimības”. Digitālās terapijas pamatā ir augstas kvalitātes datorprogramma, kas darbojas uz algoritmu un mākslīgā intelekta pamata un nodrošina kādas slimības efektīvu ārstēšanu, daļēji aizvietojot cilvēku – speciālistu darbu.Līdz šim sadarbībā ar RSU ir veikts “Vigo” produkta lietojamības pētījums, iesaistot insultu pārcietušos, kuri sniedza pārliecinošas pozitīvas atsauksmes par Vigo lietderību insulta rehabilitācijā.

Pierakstīties ziņām

Uzzini vairāk par insultu un atveseļošanās procesu ar Vigo ikmēneša ziņu lapu