Sociālā palīdzība insulta slimniekam invaliditātes gadījumā

Invaliditāte nereti ir saistīta ar darbnespēju vai smagiem funkcionāliem ierobežojumiem un ratiņkrēslu. Lai gan pēc insulta situācija bieži vien ir ciešama, var rasties manāmi ierobežojumi, kas ietekmē kā darbspējas, tā arī ikdienu. Šī iemesla dēļ sākas bailes par nākotni un nevēlēšanās kļūt par nastu saviem tuviniekiem, kas var izvērsties kauna sajūtā un citās negatīvās emocijās. Taču, lai mazinātu bailes, kas saistītas ar sevis nodrošināšanu insulta rehabilitācijas procesā, sociālā palīdzība insulta slimniekam ir iespējama.

Šajā rakstā mēs iepazīstināsim jūs ar pieteikšanos valsts darbspēju eksperīzes komisijas izvērtējumam, kā arī sociālā nodrošinājuma pabalsta, invaliditātes nokārtošanas un invaliditātes pensijas saņemšanas nosacījumiem.

Latvijā nosaka darbspēju zuduma smaguma pakāpi, ko iedala:

 • ļoti smaga invaliditāte: I invaliditātes grupa (darbspēju zudums 80-100 procenti);
 • smaga invaliditāte: II invaliditātes grupa (darbspēju zudums 60-79 procenti);
 • mēreni izteikta invaliditāte: III invaliditātes grupa (darbspēju zudums 25-59 procenti).

Dokumentu iesniegšana invaliditātes noteikšanai:

 • dodies pie ģimenes vai ārstējošā ārsta un palūdz novērtēt – vai nepieciešams nosūtījums uz VDEĀVK (Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts komisiju);
 • ja traucējumi pēc insulta nav nosakāmi uzreiz, nosūtījumu uz komisiju iespējams saņemt pēc ilgstošas darbnespējas (vairāk kā 26 nedēļas);
 • VDEĀVK var lemt par darbnespējas pagarināšanu līdz 52 nedēļām (ja tas nepieciešams rehabilitācijai) vai noteikt invaliditāti;
 • ja ārsts uzskata, ka ir prognozējama vai iestājusies invaliditāte, viņš izsniedz ar roku vai datorrakstā aizpildītu veidlapu (Nr.088/u); to pievieno iesniegumam;
 • iesniegumam iespējams pievienot arī citus personas medicīniskos dokumentus, ja tas nepieciešams;
 • funkcionālo spēju pašnovērtējumu anketa no 18 gadu vecuma (pieejama: http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/257/805/P1.DOC);
 • pašvaldības sociālā darbinieka vai ergoterapeita aizpildītu personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketu, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai (pieejama:  http://www.likumi.lv/wwwraksti/2014/257/805/P2.DOC);
 • darbnespējas lapu B, ja tāda ir izsniegta.

Iesniegšana:

 • aizpildi e-iesniegumu un iesniedz visus pielikumus šeit: www.Latvija.lv
 • dodies/nosūti savu likumisko pārstāvi uz tuvāko VDEĀVK nodaļu (atrodamas šeit) un iesniedz klātienē;
 • nosūti visus dokumentus pa pastu.

Ja Tev noteiks invaliditāti, informāciju par pabalsta piešķiršanu VDEĀVK nosūtīs VSAA (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) elektroniski!

Tiesības saņemt kādu ar invaliditāti saistīto pabalstu ir Latvijas pilsoņiem, pavalstniekiem, bezvalstniekiem:

 • kuriem noteikta invaliditāte
 • kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas valsts teritorijā;
 • nodzīvojuši Latvijā vismaz 60 mēnešus pēdējos 12 no tiem nepārtraukti;

Pabalstu vari pieprasīt 6 mēnešu laikā no invaliditātes noteikšanas dienas.

Izvēlies sev nepieciešamo pabalsta veida (sociālā nodrošinājuma, pensijas) iesniegumu šeit, adresē to VSAA un iesniedz kopā ar pārējiem dokumentiem pats.

Pabalstu un pensiju veidi kā sociālā palīdzība insulta slimniekam:

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts:

 • tiek piešķirts, ja persona, kurai noteikta invaliditāte nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
 • personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un pēdējo 3 gadu laikā nav bijusi oficiāli nodarbināta (arī pašnodarbinātais);
 • personai ir piešķirta citas valsts pensija, kas apmērā ir mazāka par sociālā nodrošinājuma pabalstu.
Invaliditātes pakāpe un cēlonis No 01.01.2020.
Personām ar I invaliditātes grupu 104
Personām ar II invaliditātes grupu 96
Personām ar III invaliditātes grupu 80
Invalīdiem kopš bērnības ar I invaliditātes grupu 159,50
Invalīdiem kopš bērnības ar II invaliditātes grupu 147,23
Invalīdiem kopš bērnības ar III invaliditātes grupu 122,69

Pabalstu izmaksā katru mēnesi visu noteikto invaliditātes laiku.

Transporta izdevumu kompensācija

Ja personai, kurai noteikta invaliditāte un ir VDEĀVK atzinums par pabalsta piešķiršanu apgrūtinātas pārvietošanās dēļ. Izmaksā divas reizes gadā (79,68 euro apmērā).

Kopšanas pabalsts

Tiek piešķirts, ja personai ar noteiktu ļoti smagu invaliditāti ir nepieciešama īpaša kopšana (izsniegts VDEĀVK atzinums). Pabalstu izmaksā  katru mēnesi visu noteikto invaliditātes un īpašās kopšanas nepieciešamības laiku. Pabalsta apmērs ir 213,43 euro. Pabalsta apmērs pilngadīgai personai, kurai invaliditāte ir no bērnības, ir 313,43 euro.

Invaliditātes pensiju ir tiesības saņemt:

 • ja persona nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • ir atzīta par personu ar invaliditāti (izņemot, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība);
 • apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem;
 • nesaņem citas valsts vecuma pensiju (izņemot gadījumus, ja pensija piešķirta saskaņā ar starpvalstu līgumu vai Regulu Nr.883/2004);
 • dzīvo Latvijā.

Persona, kurai ir tiesības saņemt dažāda veida pensijas, var saņemt tikai vienu no tām!

Pieprasot invaliditātes pensiju, jāiesniedz:

 • iesniegums pensijas piešķiršanai;
 • apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti (ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 1996.gadam).

Informāciju par invaliditātes noteikšanu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Pierakstīties ziņām

Uzzini vairāk par insultu un atveseļošanās procesu ar Vigo ikmēneša ziņu lapu