NRC “Vaivari” sāk izmantot Vigo insultu pārcietušo rehabilitācijā

Vigo programma ir nonākusi Vaivaru rehabilitācijas centra speciālistu rokās, kur NRC “Vaivari” izmantos Vigo jau šomēnes insultu pārcietušo ārstēšanā. Digitālā terapija insultam Vaivaros ir kas jauns, un Vaivaru speciālisti to ar pacientiem testēs un kopā ar Vigo komandu attiecīgi veiks piemērotākos uzlabojumus, iesaistot Vaivaru rehabilitācijas centra ergoterapeitus, fizioterapeitus un funkcionālos speciālistus. Sākotnēji tiks izmantots viens Vigo komplekts, ko piedāvās pacientiem ar līdzīgiem funkcionāliem traucējumiem. Vigo būs īpaši noderīgs brīvdienās, kad fizioterapeiti nav uz vietas, taču rehabilitāciju pacientiem būs iespējams turpināt nepārtraukti, kas ir īpaši svarīgi pirmajā gadā pēc insulta pārciešanas.

Rehabilitācijas pasākumi pēc insulta – jāuzsāk savlaicīgi

Vaivaros insultu pārcietušie nonāk pēc akūtās saslimšanas fāzes, kur tie uzsāk rehabilitācijas gaitas. Pacientus rehabilitācijai piesaka fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts. Pacientiem, kuri atrodas dinamiskās novērošanas rindā ir iespēja pieteikties, sazinoties ar atbilstošās programmas koordinatoru. Lai uzzinātu vairāk par akūto aprūpi un rehabilitācijas iespējām, lasi mūsu rakstā “Rehabilitācija pēc insulta“. Mērķis ar rehabilitāciju ir panākt, lai uzlabotu vai atjaunotu runas, kognitīvās, motora vai maņu funkcijas insultu pārcietušajam. Savlaicīga rehabilitācijas pasākumu uzsākšana ir ļoti svarīga – tos ir ieteicams uzsākt, cik ātri vien iespējams.

Valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus NRC “Vaivari” var saņemt:

  • pacienti ar funkcionāliem ierobežojumiem pēc fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācijas
  • pacienti, kuriem nepieciešama dinamiska novērošana sakarā ar hroniskiem funkcionāliem traucējumiem pēc rehabilitācijas kursa NRC “Vaivari”.

NRC “Vaivari” ir medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes valsts nozīmes objekts – lielākā šāda tipa medicīnas iestāde Latvijā. Viena no galvenajām NRC “Vaivari” darbības jomām ir otrā posma medicīniskā rehabilitācija. NRC „Vaivari” medicīniskā, tehniskā un profesionālā bāze ir pietiekami augstā līmenī, lai spētu pilnvērtīgi sniegt plaša spektra ārstniecības pakalpojumus.

Vigo tika izstrādāts sadarbībā ar Vaivaru rehabilitācijas centra speciālistiem. Visi vingrojumi un to sesijas, kas ietilpst Vigo programmā, ir sastādītas kopā ar Vaivaru fizioterapeitiem un citiem medicīnas speciālistiem. Tādēļ priecājamies, ka Vigo nonācis lietošanas gatavībā mūsu sadarbības partneru rokās, un NRC “Vaivari” izmantos Vigo kā palīgu insulta rehabilitācijā.

Pierakstīties ziņām

Uzzini vairāk par insultu un atveseļošanās procesu ar Vigo ikmēneša ziņu lapu