Noslēdzies Vigo Health un Rīgas Stradiņa universitātes lietotnes Vigo pilotpētījums

Noslēdzies 2019. gadā iesāktais pilotpētījums par Vigo insulta rehabilitācijas digitālā asistenta lietojamību.

Finansiālo atbalstu pētījumam sniedza Latvijas investīciju attīstības aģentūra (LIAA)Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Tehnoloģiju pārneses programma” Nr. 1.2.1.2/16/I/001 ietvaros. Atbalsta līguma Nr. VP-L-2019/25.

Lai pārliecinātos, ka lietojumprogramma Vigo ir piemērota insulta pacientu vajadzībām, sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti tika pabeigts pētījums, kura mērķis bija novērtēt insulta pacienta un viņa ģimenes digitālā asistenta “Vigo” pirmās versijas uztveramību, funkcionalitāti un noderību insulta radīto seko mazināšanā. Pētījums tika veikts atbilstšo zinātniskās ētikas principiem, tajā iesaistot vairāk par desmit insulta pacientus un viņu ģimenes locekļus. Šī pētījuma rezultāti detalizēti ir aprakstīti zinātniskā raksta melnrakstā ar nosaukumu “Patient experience using digital therapy “Vigo” for stroke patient recovery: a qualitative descriptive study”, kas iesniegts publicēšanai zinātniski citējamā žurnālā “Disability and Rehabilitation: Assistive Technology”.

Personām pēc insulta digitālā asistenta “Vigo” izmantošana mājas vidē bija pozitīva pieredze. Pētījuma rezultāti parāda, ka planšetes izmantošana ir iespējama un pieņemama pacienta līmenī. Digitālā asistenta “Vigo” lietotāji atzina, ka  programmas vienkāršība, saturs, elastība un daudzveidība, jo planšetes izmantošana insulta terapijā ir ļoti svarīga.

Pierakstīties ziņām

Uzzini vairāk par insultu un atveseļošanās procesu ar Vigo ikmēneša ziņu lapu