Rehabilitācija pēc insulta

Medicīniskā insulta rehabilitācija ir traumas vai slimības rezultātā mazināto vai zaudēto spēju un iemaņu mācīšanās un atgūšanas process. Rehabilitācija pēc insulta paredz multidisciplināras medicīnas profesionāļu (rehabilitācijas ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, psihologs u.c.) komandas iesaisti.

Pirms izrakstīšanas no akūtās ārstēšanas, insulta pacientu izvērtē fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, lai noteiktu viņa rehabilitāciijas plānu, atlabšanas iespējas un motivāciju. Speciālistam kopīgi ar pacientu ir jānosprauž galvenie atlabšanas mērķi un terapija jāpielāgo pacienta individuālajai situācijai.

Ja pacientam pēc speciālista apskates nav nozīmēta paliatīvās aprūpes nepieciešamība, nākamais solis viņa rehabilitācijā ir kāds no valstī pieejamajiem rehabilitācijas pakalpojumiem, vai tas ir valsts apmaksāts vai samaksa par pakalpojumu ir paša pacienta un viņa tuvinieku ziņā.

Valsts apmaksātā insulta rehabilitācija pieejama trijos veidos:

 • stacionārā rehabilitācija;
 • ambulatorā rehabilitācija;
 • rehabilitācija mājās.

Medicīniskā rehabilitācija stacionārā

Medicīniskā rehabilitācija stacionārā ir izplatītākais tūlītējas rehabilitācijas veids insulta seku novēršanai. Pirms izrakstīšanas no ārstniecības stacionāra ārstējošais ārsts vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts izsniedz nosūtījumu un piesaka rehabilitācijai kādā no tuvējiem rehabilitācijas centriem. Lai gan nereti ir iespējams uz rehabilitācijas centru tikt pāris nedēļas pēc izrakstīšanas no ārstēšanas stacionārā, ir gadījumi, kad gaidīšana rindā var ieilgt līdz pat pusgadam. Ja stacionāra ārsts šādu nosūtījumu nav izsniedzis, jādodas pie ģimenes ārsta, kuram jālūdz nosūtīt uz rehabilitāciju stacionārā (veidlapa Nr.027/u) vai pie fizikālās un rehablitācijas medicīnas ārsta uz funkcionālo spēju izvērtēšanu. Veicot pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sa­ņemšanai, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs novērtē:

 • pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus;
 • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;
 • pacienta un viņa piederīgo motivāciju;
 • veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņem­šanai.

Speciālistam jābūt līgumattiecībās ar NVD (Nacionālo Veselības dienestu), lai viņš varētu nosūtīt uz valsts apmaksātu rehabilitāciju stacionārā.

Pieteikšanās rehabilitācijai stacionārā: pirmoreiz pacientu piesaka ārstējošais ārsts vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Kas nepieciešams reģistrējoties stacionārā:

 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sagatavots izraksts no pacienta medicīniskās kartes (veidlapu Nr.027/u);
 • pase;
 • ja pacienta iemaksu vai citus izdevumus sedz kāda iestāde vai organizācija, šīs institūcijas izsniegta garantijas vēstule;
 • izraksti no stacionāra, izmeklējumu rezultāti.

Ja pacients ir atbrīvots no pacienta iemaksas likumā noteiktajā kārtībā, nepieciešama izziņas kopija par piederību atbrīvotajai kategorijai (uzrādot oriģinālu).

Rehabilitācijas centri

NRC “Vaivari”

 • Kontakti: tel. +371 67147269;
 • E-pasts: iveta.rozenfelde@nrc.lv.
 • Cena: 50eur/dienā
 • Valsts apmaksātā programma: 7 eur/dienā
 • Ilgums: 2-3 nedēļas

Centrs “Jaunķemeri”

 • Kontakti:  tel. +371 67733242
 • E-pasts: poliklinika@jaunkemeri.lv
 • Cena: 36 – 105 eur/dienā
 • Valsts apmaksātā programma: Nav

Centrs “Līgatne”

 • Kontakti: tel. 64161917, 26431450
 • Cena/ilgums: 792 eur/12 dienas
 • Valsts apmaksātā programma: 7 – 16,50 eur/dienā

Vidzemes rehabilitācijas centrs

 • Kontakti: tel.  64202584, 26310234.
 • Cena/ilgums: 250 – 310 eur/2 dienas
 • Valsts apmaksātā programma: 7,11 eur/dienā

Rehabilitācijas centrs “Rāzna”

 • Kontakti: tel. 64646923
 • e-pasts: info.rcrazna@gmail.com
 • Cena/ilgums: maksa par atsevišķiem pakalpojumiem pēc cenrāža (pieejams)
 • Valsts apmaksātā programma: 10 – 15,30 eur/dienā

Rehabilitācijas centrs “Tērvete”

 • Kontakti: +371 63726175; Mob.t. – +371 27859888;
 • info@rctervete.lv
 • Cena/ilgums: 40 eur/dienā
 • Valsts apmaksātā programma: 7eur/dienā

Iepriekš minētie centri specializējas tieši uz rehabilitāciju, taču ir vēl citas iestādes Latvijā, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus. Saraksts ar citiem rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem pieejams šeit: www.rindapiearsta.lv

No pacienta iemaksas atbrīvoti:

 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem
 • Politiski represētās personas un Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas
 • I grupas invalīdi
 • Trūcīgās personas
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki (uzrādot apliecību vai izziņas oriģinālu).

Rehabilitācijas kurss stacionārā parasti ilgst 2 – 3 nedēļas, kas ir ļoti labs ievads pacienta atlabšanas ceļa sākumā. Pēc kursa pabeigšanas, pacientam būs jāturpina rehabilitācija ambulatori vai mājas apstākļos.

Labs palīgs veselības uzlabošanai un uzturēšanai ir digitālais insulta rehabilitācijas rīks VIGO, kas pieejams kopā ar planšetdatoru kā mājās, tā arī citur, kur ir interneta savienojums. VIGO čatbota izskatā piedāvā insulta terapijas “zelta standartu” – emocionālo rehabilitāciju ar KBT (kognitīvi biheiviorālās terapijas) tehnikas, lai palīdzētu pacientam atlabt emocionāli un dažādas grūtības pakāpes fizioterapijas vingrinājumu video. Šis rīks paredz aktīvi iesaistīt pacientu un mudināt viņa atbildību pašam par savu atlabšanas procesu, kā arī motivēt pievērsties savai veselībai pāris stundas dienā.

VIGO ir pieejams rakstot uz: info@vigo.health

Ambulatorā rehabilitācija

Ambulatorā rehabilitācija notiek pēc fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa izstrādāta plāna. Tā parasti ir monoprofesionāls rehabilitācijas pakalpojuma veids (katrs speciālists strādā pēc plāna individuāli sadarbojoties tikai ar pašu pacientu). To iespējams saņemt poliklīnikās, dienas stacionāros un stacionārās rehabilitācijas iestādēs.

Ir iespējams valsts vai pacienta paša apmaksāta pakalpojumu saņemšana. Pacientu atlasi medicīniskas rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai veic fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs. Ambulatorās rehabilitācijas saņemšanai ir vairākiiespējamie varianti:

 • pacienta fiziskais stāvoklis pēc insulta ir salīdzinoši labs, lai pēc izraksta no ārstēšanas stacionāra nebūtu nepieciešamības uzreiz doties uz rehabilitācijas stacionāru, un viņš var doties mājās turpināt rehabilitāciju, apmeklējot dzīvesvietai tuvākos speciālistus (fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds psihologs) dienas stacionārā vai ambulatori;
 • pacients jau ir izgājis valsts vai paša apmaksātu stacionārās rehabilitācijas kursu kādā no centriem un jau dodas īstenot atveseļošanās pasākumus mājās vai ir pieteicies nākamajam kursam un gaida rindā pakalpojuma saņemšanai;
 • pacients ir saņēmis personas ar invaliditāti statusu un var pieteikties izvērtējumam pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa, kurš arī sastādīs rehabilitācijas plānu un izsniedz nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.

Valsts finansētu ambulatoro rehabilitācijas pakalpojumu iespējams saņemt 15 darbdienu laikā pēc nosūtījuma saņemšanas. Pakalpojuma maksimālais saņemšanas ilgums ir 6 mēneši.

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana mājās

Ja pacientam ir smags vai vidēji smags stāvoklis, viņam ir iespēja saņemt multiprofesionālas speciālistu komandas (fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija un plāns, fizioterapeits, fizioterapeita palīgs, ergoterapeits, audiologopēds) rehabilitācijas vai paliatīvās aprūpes pakalpojumus mājās. Nozīmēt šo rehabilitācijas veidu var fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts vai rehabilitologs, kurš arī sastāda rehabilitācijas plānu. Medicīnisko rehabilitāciju mājās var saņemt arī ar ģimenes ārsta nosūtījumu, kam pievienots medicīniskās rehabilitācijas plāns, ja ģimenes ārsts ir apguvis zināšanas par funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un to mazināšanas vai novēršanas iespējām. Speciālistu vizītes pieejamas tikai darbdienās. Valsts finansētu pakalpojumu nodrošina tuvākā diennakts stacionārā centra vai arī ambulatorās medicīnas iestādes personāls. Saraksts ar pakalpojuma sniedzējiem pieejams šeit: www.rindapiearsta.lv.

Valsts finansētu ambulatoro rehabilitācijas pakalpojumu iespējams saņemt 10 darbdienu laikā pēc nosūtījuma saņemšanas. Pakalpojuma maksimālais saņemšanas ilgums ir līdz 6 mēnešiem.

Rehabilitācijai mājas apstākļos paredzēts arī digitālais insulta rehabilitācijas rīks VIGO, kurš palīdzēs izveidot stabilu ikdienas režīmu veiksmīgai rehabilitācijai. VIGO piedāvā pacienta garīgajās un fiziskajās veselības uzlabošanai paredzētu saturu vien klikšķa attālumā. Katru dienu tas piedāvās jaunu un noderīgu informāciju par insultu, fizioterapijas un elpošanas vingrinājumus, un efektīvākajās psihoterapijas tehnikās balstītas sarunas. To ir iespējams lejupielādēt tavā Apple iPad planšetē vai saņemt jau kopā ar ierīci un interneta pieslēgumu.

Lai reģistrētos VIGO, raksti: sveiki@vigo.health vai aizpildi formu mājaslapā.

Pierakstīties ziņām

Uzzini vairāk par insultu un atveseļošanās procesu ar Vigo ikmēneša ziņu lapu