Digitālā terapija: Nākotnes risinājums medicīnas aprūpē

Pasaule ir novērojusi digitālās veselības uzplaukumu pēdējās dekādes laikā, vienlaikus ar sociālo mediju platformām, viedtālruņiem un mobilajām aplikācijām, pierādījumos balstītiem pētījumiem, u.tml. Kā rezultātā, vispārējā labklājības un veselības monitorēšana laika gaitā pāriet no fiziski ierobežotām aktivitātēm, kas atkarīgas no slimnīcām un klīnikām, uz plašu digitālo pasauli ar neskaitāmām viedtālruņa lietotnēm.

Šajā kontekstā, termins “digitālā veselība” attiecas uz visām tehnoloģijām, kas iesaistītas pacientu veselībā un labklājībā, un iekļauj tādus jēdzienus kā mobilā veselība, televeselība (jeb telemedicīna), viedierīces, sensori, veselības informācijas tehnoloģijas un personalizēta medicīna. Digitālajā veselības jomā tiek pētīti Inovatīvi modeļi, izmantojot inženieriju un optimizējot medicīnas profesionāļu potenciālu tradicionālajā veselības aprūpes vidē. Šī parādība digitālās veselības sfērā tiek dēvēta par digitālo terapiju.

Digitālās terapijas aizsākumi jau manāmi 1995. gadā, kad Dr. Džozefs Kvedars no Bostonas vadīja programmu, lai uzzinātu par tehnoloģiju attīstību un izmantojamību veselības aprūpes sniegšanā ārpus tradicionālām slimnīcām un ārstu kabinetiem, ierosinot “Viens priekš daudziem” aprūpes modeli. Jau tad bija nojaušama šādas sfēras nepieciešamība nākotnē, un Dr. Kvedaru var uzskatīt kā vienu no šīs nākotnes idejas pionieriem.

Digitālā terapija divreiz efektīvāka muguras sāpju ārstēšanā nekā standarta aprūpe

Šeit aprakstīsim vienu piemēru veselības aprūpē, kur digitālā terapija pārspējusi standarta aprūpi. Konkrēti, daudznozaru veselības lietotne Kaia Health no ASV, pierādījusi sevi efektīvāku cīņā pret muguras sāpēm nekā standarta ārstēšana pie ģimenes ārstiem primārajā aprūpē. Šajā pētījumā lietotne Kaia Health, kas palīdzējusi pacientiem ar vispārīgām sāpēm muguras lejas daļā, pierāda augstāku efektivitāti par standarta aprūpi visos medicīniskajos rezultātos, kā fiziskajos, tā emocionālajos, ieskaitot pacientu sāpju līmeni, trauksmi, depresiju, stresu, ķermeņa funkcijas un labsajūtu.

Kādēļ ir nozīmīga pētījumu kvalitāte

Klīniskā validācija caur augstas kvalitātes izstrādātiem klīniskajiem pētījumiem ir izšķiroša tālākiem digitālās terapijas panākumiem un pilnvērtīgai iekļaušanai veselības aprūpē. Augstas kvalitātes pētījumi iekļauj kontrolētus pētījumus izmantojot randomizāciju (jeb nejaušības metodi) un citas klīnisko pētījumu plānošanas stratēģijas, kuru rezultātā ir sasniedzams visaugstākais kontroles līmenis un izmantojamākie rezultāti, uz kuriem balstās darba devēji, maksātāji un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, izvērtējot digitālās terapijas piedāvāšanu pacientiem savās sabiedrībās.

Līdz šim lielākajā kontrolētajā pētījumā izmantojot randomizāciju, daudznozaru veselības lietotne Kaia Health demonstrēja savus panākumus digitālajā ārstēšanā muguras sāpēm. Augstas kvalitātes izstrādātais un pa grupām randomizētais pētījums, kas publicēts Journal of Pain Research demonstrēja, ka digitālā pieeja vispārīgām sāpēm muguras lejasdaļā, kas izmantoja Kaia lietotni kā galveno ārstēšanas metodi, pārspēja uz vadlīnijām balstītu standarta aprūpi visos medicīniskajos rezultātos. Pētījums tika publicēts kā daļa no Rise-uP projekta turpinājuma, kas pēta efektivitāti ārstēšanai pie ģimenes ārstiem primārajā aprūpē izmantojot digitālus elementus, lai uzlabotu ārstēšanas kvalitāti sāpēm muguras lejasdaļā.

Pētījuma rezultāti

Rezultāti no pētījuma “Digitālā muguras sāpju ārstēšana pret standarta aprūpi: Pa grupām randomizēts kontrolēts pētījums, Rise-uP” parādīija:

  • Pacienti digitālās ārstēšanas grupā, kas izmantoja Kaia Health lietotni, novēroja ievērojami mazāku sāpju intensitāti muguras lejasdaļā (primārais iznākums) pēc trīs mēnešu ārstēšanās, salīdzinājumā ar kontroles grupu, ko ārstēja ar standarta aprūpi.
  • Digitālā ārstēšana, ko piedāvā Kaia Health lietotne, pārspēja standarta aprūpi visos pārējos medicīniskajos iznākumos (sekundārajos iznākumos), tajā skaitā pacientu funkcionālajās spējās, labsajūtā un trauksmes/depresijas/stresa klātesamībā.
  • Stingrāka Kaia Health lietotnes ārstēšanas programmas ievērošana tiešā veidā uzlaboja iznākumu un mazināja sāpes augsta riska pacientiem.

Kas ir kvalitatīvi pētījumi?

Vairāki faktori ir svarīgi, lai izveidotu kvalitatīvu pētījumu, tajā skaitā zinātnieku neatkarīgums, randomizācijas (jeb nejaušības metodes) izmantošana, kā arī ārstēšanas un kontroles grupas saturs. Izveidojot vislabāko pētījumu plānu ir iespējams panākt visietekmīgākos, izmantojamākos un atkārtojamākos rezultātus, tādējādi atbalstot vēl lielāku digitālās terapijas pieņemšanu darba devēju, maksātāju un pakalpojumu piedāvātāju starpā.

Pacientu iesaiste: Tā sākas ar motivāciju

Pētnieki atzīmēja, ka augsta riska pacienti, kuri bija gandrīz divkārt motivētāki izmantot Kaia lietotni nekā zemāka riska pacienti, bija spējīgi sasniegt tādus pašus sāpju līmeņus kā zema riska pacienti trīs mēnešu laikā. Gala rezultāti Rise-uP pētījumam kā arī rentabilitātes analīze gaidāmi 2021. gada beigās.

Apkopojums un nākamie soļi

Tehnoloģiju attīstība līdz ar COVID-19 pandēmiju veicina straujas izmaiņas veselības aprūpes sniegšanā, un ārzemēs jau plaši tiek izmantota “virtuālā aprūpe” un digitāli risinājumi. Tajā pašā laikā, spēcīgi digitālās terapijas risinājumi, kas balstīti uz augstas kvalitātes pētījumiem, uzlabo iesaisti un veicina labākus veselības rādītājus kopumā. Daudznozaru lietotne Kaia Health, galvenais spēlētājs Rise-uP muguras sāpju pētījumā, demonstrējusi savu spēju iesaistīt un dot pacientiem iespēju veikt informētus lēmumus caur izglītošanu, fizioterapiju un apzinātību. Spēja motivēt un uzlabot vispārējo veselību arī norāda par Kaia Health lietotnes spēju iesaistīt īstos pacientus un kontrolēt veselības aprūpes pabalstu izmaksas un prasības.

Veselības aprūpei kļūstot arvien digitālākai, pacientiem tiek dota arvien lielāka teikšana. Kā rezultātā, digitālās veselības risinājumi ir kļuvuši arvien nepieciešamāki, lai apmierinātu vajadzības pieaugošajam pacientu skaitam, kas caur digitāliem risinājumiem arvien vairāk ir spējīgi iesaistīties lēmumos par savu ārstēšanu. Digitālā veselība sevī ietver neskaitāmās platformas un sistēmas, kas izmanto tehnoloģiskus risinājumus, lai uzlabotu veselības aprūpes sasniedzamību. Šādu pacientu, kas izmanto digitālus veselības risinājumus, ir arvien vairāk. Viņi ir informētāki un iesaistītāki lēmumos par savu ārstēšanu, un sagaida informētas atbildes uz saviem ar medicīnu un veselības tehnoloģijām saistītiem jautājumiem no saviem ārstiem. Šādā pasaulē, kas kļūst arvien apzinātāka un informētāka, digitālās veselības risinājumu vajadzība kļūst neizbēgama. Nav šaubu, ka digitālā terapija pasaulē ir uz palikšanu. Tā ir kategorija ar jaunām ārstēšanas pieejām, kas gatava uzveikt hroniskas un citas grūti ārstējamas saslimšanas. Sagaidāms, ka digitālā terapija būtiski ietekmēs veselības aprūpes  sniegšanu un tās izmantošanu/patēriņu visā pasaulē.

Pierakstīties ziņām

Uzzini vairāk par insultu un atveseļošanās procesu ar Vigo ikmēneša ziņu lapu