Dzīve pēc insulta – Atgriešanās darbā

Parasti izdzirdot vārdu “insults” prātā nāk vecāka gada gājuma cilvēks. Taču izrādās, ka ap 25% no insultu gadījumiem ir cilvēkiem, kas ir darbspējīgā vecumā un kam nākas pārtraukt darbu pret savu gribu. Kā jau mēs noskaidrojām iepriekšējos rakstos, insulta sekas ir gan fiziskas, gan kognitīvas. Tās var ietvert atmiņas zudumu, koncentrēšanās traucējumus, spēju uzņemt jaunu informāciju, kā arī runas un rakstītspēju. Fiziskā ziņā tas ietekmē koordināciju, līdzsvaru, rada muskuļu vājumu un fiziskas sāpes. Emocionāli insults var izraisīt depresiju un izmaiņas personībā. Šīs un citas sekas ietekmē to, kā un vai cilvēks ir spējīgs atgriezties savā darba vietā un pilnvērtīgi strādāt. Taču atgriešanās darbā pēc insulta bieži vien ir iespējama.

Vai insultu pārcietušais ir spējīgs strādāt?

Gandrīz puse no insultu pārcietušajiem vecumā līdz 65 atgriežas darbā uz pusslodzi vai pilnu slodzi, Neskatoties uz to, sabiedrībā valda negatīvi priekšstati par insultu pārcietušajiem un viņu spējām. Kolumbijas universitātes neiroloģijas un epidemioloģijas profesors un Amerikas insulta asociācijas padomdevēju komitejas priekšsēdētājs Dr. Mičels Elkinds vēsta, ka “lielākā daļa cilvēku, kad izdzird par insultu, iedomājas kādu, kurš ir paralizēts, nav spējīgs staigāt vai runāt, guļ gultā un nav spējīgs par sevi parūpēties. Protams, ir arī tādi insulta gadījumi. Taču ir ļoti daudz gadījumu, kas tādi nav.” Viņš arī min to, ka gan darba devējiem, gan sabiedrībai ir svarīgi saprast to, ka tikai tādēļ, ka kāds piedzīvojis insultu, nenozīmē, ka viņš nav spējīgs atgriezties darbā un pildīt darba pienākumus. “Viss ir atkarīgs no tā, cik smags insults bijis un kāda veida traucējumus tas cilvēkam radījis. Tas viss ir ļoti individuāli,” stāsta Dr. Elkinds.

Pēc rehabilitācijas insultu pārcietušais patiešām var būt gatavs atgriezties darbā, taču bieži par to rodas šaubas un neskaidrības. Vai būšu fiziski spējīgs izpildīt darba pienākumus? Vai zaudēšu savu pabalstu, ja sākšu strādāt? Vai man ir kas jāpārrunā ar savu darba devēju pirms atgriežos darbā?

Pirmkārt, tas ir drošības jautājums – lai insultu pārcietušais neapdraudētu sevi un apkārtējos. Lai arī katra insultu pārcietušā gadījums ir unikāls, lielākoties būs nepieciešams ilgāks laiks pirms spējas atgriezties darbā, pat 6-8 mēnešus. Pat ja insults bijis salīdzinoši viegls, kāds bieži vien ir jaunākiem, darbspējīga vecuma cilvēkiem, tik un tā ir svarīgi saņemt terapiju un rūpīgi izvērtēt veselības stāvokli kopā ar savu ārstu. To tev palīdzēs izvērtēt ergoterapeits, kā arī uzstādīt mērķus, pēc kuriem tiekties atlabstot.

Ko svarīgi saprast darba devējam?

Insulta pētnieki min, ka darba devējiem un ārstiem vairāk jāizglītojas par ierobežojumiem un grūtībām, ko piedzīvo insultu pārcietušie atgriežoties darbā. Tākā šie ierobežojumi bieži vien nav acīmredzami (koncentrēšanās spēju zudums, hronisks nogurums, uc.), tos bieži vien neievēro arī darba devēji, ģimenes ārsti, kā arī paši insultu pārcietušie. Taču tie būtiski ietekmē darba spējas un neizprotot tos būs grūti izvērtēt to, vai insultu pārcietušais ir spējīgs strādāt.

Ar pielāgošanos tā no darba devēja puses, tā insultu pārcietušā, atgriešanās darbā var izvērsties pat ļoti veiksmīga. Profesionālās rehabilitācijas konsultants Roberts Trierveilers no Čikāgas rehabilitācijas institūta, kurš palīdz izvērtēt insultu pārcietušo spējas atgriezties darbā, kā piemēru min kādu insultu pārcietušo, kas strādāja eksporta uzņēmumā. Šim darbiniekam bija līdzsvara traucējumi un viņam bija grūtības kāpt pa trepēm. Taču darba devējs viņam nodrošināja darba vietu pirmajā stāvā kopā ar citas nodaļas darbiniekiem ar noteikumu, ka viņam pa kāpnēm jākāpj nebūs. Kāds cits insultu pārcietušais, saprotot, ka darbs ofisā ir viņam pārāk grūts un kognitīvi izaicinošs, pieteicās invaliditātes statusam.

Kā var palīdzēt darba devējs, un kāpēc?

Svarīgi ir adekvāti izvērtēt savas spējas un mēģināt strādāt, ja šķiet, ka esi spējīgs. Liela daļa darba devēju mūsdienās ir pretimnākoši un savās iespēju robežās centīsies pieņemt darbinieku ar ierobežojumiem. Ja neesi pārliecināts, vai esi gatavs atgriezties darbā, ieteicams būtu apmeklēt darba vietu pirms atgriezies strādāt. Vari arī vienoties par pārbaudes laiku, sākt ar mazāku daudzumu stundām, kas ļautu darbā atgriezties pakāpeniski. Tas palīdzēs gan tev, gan darba devējam mazināt šaubas par tavu atgriešanos darbā, kā arī izvērtēt, vai šis solis būtu iespējams.

Darba devējs tieši var iegūt no tā, ka insultu pārcietušais atgriežas darbā. Cilvēks, kas labi pārzina savus darba pienākumus, darba vidi un cilvēkus, var darbu izdarīt daudz labāk nekā jauns darbinieks, kas jāapmāca. Tādēļ mērķis gan darba devējam, gan insultu pārcietušajam būtu, lai viņš pēc iespējas ātrāk būtu spējīgs atgriezties darbā un nezaudētu savu darba vietu. Lai tas būtu iespējams, rehabilitācija un palīdzība jāsaņem savlaicīgi. Lasi par rehabilitācijas iespējām mūsu rakstā “Rehabilitācija pēc insulta“. Darba devējam būtu ieteicams arī sazināties ar savu insultu pārcietušo darbinieku un būt pēc iespējas pretimnākošam – tas insultu pārcietušajam radīs lielāku motivāciju atlabt un cerību atgriezties pilnvērtīgā dzīvē.

Darba devējs var palīdzēt savam insultu pārcietušajam darbiniekam, kam radušies motorikas traucējumi ar dažām modifikācijām. Ja insultu pārcietušais darbinieks vēlas savā darba vietā ko speciāli izmainīt medicīnisku iemeslu dēļ, iespējams būs nepieciešama izziņa no ārsta. Modifikācijas var būt:

  • Speciāli pagarinājumi kā rīki, lai palīdzētu aizsniegt vajadzīgos piederumus
  • Neslīdoša auduma cimdi, kas palīdz rokas tvērienam
  • Datora tastatūra, kas paredzēta lietošanai ar vienu roku
  • Speciāla runas atpazīšanas programma
  • Darba galds, ko var regulēt (ar iespēju strādāt gan stāvus, gan sēdus)

Ko darīt, ja neesi spējīgs strādāt savā iepriekšējā darbā?

Kā jau augstāk minējām piemēru – kāds insulta pārcietušais mēģināja strādāt, taču tas viņam izrādījās par grūtu. Var gadīties arī tā. Ja tev ir kognitīvi traucējumi, kā piemēram hronisks nogurums, būtiski pasliktinājusies atmiņa, sliktas koncentrēšanās spējas, tu iespējams nebūsi gatavs atgriezties darbā neskatoties uz to, ka esi fiziski spējīgs. Ja ir iespēja, var apsvērt strādāt mazāku daudzumu stundas, strādāt no mājām vai ja iespējams, mēģināt darbā atgriezties pakāpeniski.

Sastādi sarakstu ar savām prasmēm un iemaņām, ko esi apguvis savās iepriekšējās darba vietās. Ja arī nebūsi spējīgs atgriezties savā iepriekšējā darba vietā vai profesijā veselības ierobežojumu dēļ, šīs iemaņas ļoti iespējams būsi spējīgs izmantot kādā citā darbā. Piemēram, ja esi bijis skolotājs un nevari fiziski atgriezties strādāt skolā, iespējams vari sākt rakstīt un iespiest mācību grāmatas sev zināmajā priekšmetā. Kāds insultu pārcietušais, kurš kļuva par pašnodarbināto min, ka vissvarīgākais atgriežoties darbaspēkā ir “radošums, pozitīva attieksme un apņēmība.”

Ir daudzi cilvēki, kas pārcietuši insultu un atgriežas darbaspēkā darot citu darbu. Ir svarīgi izmantot pieejamos resursus, kontaktēties ar cilvēkiem un organizācijām, kas palīdz cilvēkiem ar veselības ierobežojumiem vai invaliditāti atrast darbu. Meklējot atbalstu un palīdzību darba meklējumos, var pat gadīties, ka uzsāc jaunu karjeru. Ir organizācijas, kas piedāvā atbalstu un palīdzību insultu pārcietušajiem, kā arī darba devēji, kam bijusi personīga pieredze ar insultu. Var sākt arī ar brīvprātīgu darbu vai praksi jaunajā nozarē.

Lai sazinātos ar citiem insultu pārcietušajiem un uzzinātu par viņu stāstiem un pieredzēm, kontaktējies ar insultu pārcietušo Latvijā biedrību Vigor.

Svarīgi arī noskaidrot, vai tu kvalificējies kādiem sociāliem pabalstiem, atvieglojumiem un palīdzībai no valsts. Lai uzzinātu par sociālajiem un ar invaliditāti saistītiem pabalstiem, lasi mūsu rakstā “Sociālā palīdzība insulta slimniekam invaliditātes gadījumā“.

Lēmums atgriezties darbā

Katra insultu pārcietušā situācija ir unikāla, un arī laiks, kad viņš vai viņa var atsākt strādāt atšķirsies. Tas atkarīgs no tā, cik smags insults bijis, kādi ir blakusefekti un sekas. Savlaicīga palīdzība, rehabilitācijas pasākumi un mērķtiecība ir nepieciešama, lai rastu pēc iespējas labākus uzlabojumus. Viens no galvenajiem mērķiem pēc veselības stāvokļa stabilizēšanas var būt atgriešanās darbā, ja insultu pārcietušais ir vecumā līdz 65. Insultu pārcietušos un viņu ģimenes nereti piemeklē finansiālas grūtības – rehabilitācijas pasākumi un citi nepieciešamie ārstnieciskie pakalpojumi lielākajai daļai cilvēku izvēršas dārgi. Kā pieejamāku un lētāku metodi rehabilitācijas pasākumiem piedāvā VIGO. Ja iespējams, gan insultu pārcietušo, gan viņu ģimeņu interesēs ir, lai viņš varētu atgriezties darbā. Lai arī darba maiņa, ja tāda nepieciešama, var būt grūts lēmums, atgriešanās darbā ar pēc iespējas mazāku pārtraukumu var izrādīties labs lēmums. Darbs insultu pārcietušajam rada neatkarības sajūtu, pārliecību un mērķtiecību. Tas paplašina arī sociālo loku un stiprina saikni ar apkārtējo vidi un sabiedrību. Darba devējiem nevajadzētu baidīties – tas, ka cilvēks insultu piedzīvojis vienreiz, nenozīmē, ka insults notiks atkārtoti. Lai uzzinātu par vispārīgu insulta novēršanu un atkārtota insulta novēršanu, lasi mūsu rakstos: “Ko var darīt, lai mazinātu insulta riska iespējamību?” un “Atkārtota insulta novēršana“.

 

 

Pierakstīties ziņām

Uzzini vairāk par insultu un atveseļošanās procesu ar Vigo ikmēneša ziņu lapu